ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Ποσοτικές Μέθοδοι, Αλλαγή αίθουσας

14-11-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  20.11.2012, 18.00-21.00 στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο.