ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Ποσοτικές Μέθοδοι, Aναπληρώσεις μαθήματος

22-11-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι τη Πέμπτη 6.12.2012 και Πέμπτη 13.12.2012 στις 18.00-21.00 στο εργαστήριο Η/Υ, 325 γραφείο θα πραγματοποιηθούν  οι αναπληρώσεις του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι».