ΠΜΣ Executive, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Επανεξέταση

07-12-12 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 1ου εξαμήνου του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι η επανεξέταση του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Λογιστική» με τον κ. Γ. Αληφαντή θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 18.12.2012 στο γραφείο 328 και ώρα 18.00-21.00.