ΠΜΣ Executive, Αίθουσες εξετάσεων

06-02-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» και «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι» του α εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων», Διδάσκοντες: Καθηγητής Ν. Πιττής & Α. Αντύπας, Σάββατο 16.2.2013 και ώρα 09.00-12.00 στην αίθουσα 001
  • «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι», Διδάσκων: Καθηγητής Γ. Κατσιμπρής, Σάββατο 23.2.2013 και ώρα 09.00-12.00 στην αίθουσα 203