ΠΜΣ Νομικών, Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης, Αίθουσα εξέτασης

06-02-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι η εξέταση του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14.2.2013 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 102.