ΠΜΣ Executive, Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, Αναπλήρωση

13-02-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη», ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 12.2.2013 και ώρα 18.00-22.00 στην αίθουσα 340.