ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Ακύρωση μαθήματος

12-03-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική», ότι το μάθημα «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Ν. Απέργη, δεν θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 13.3.2013 και ώρα 18.00-21.00.