ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Αναπλήρωση

28-03-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική», ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Ν. Απέργη,  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6.4.2013 και ώρα 9.00-12.00 στην αίθουσα 335.