ΠΜΣ Νομικών, Αλλαγή Σάββατο 27.04.13

01-04-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», ότι το Σάββατο 27.4.2013 το μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» θα πραγματοποιηθεί 8.00-11.00 και το μάθημα επιλογής «Ελεγκτική» 11.00-14.00 στην αίθουσα 105.