ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Ακύρωση & Αναπλήρωση

12-04-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική», ότι τη Τετάρτη 15.5.2013 και Τετάρτη 22.5.2013 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» με τον Καθηγητή κ. Ν. Απέργη και η αναπλήρωση θα γίνει τη Μ. Τρίτη 30.4.2013, 14.00-17.00 στην αίθουσα 105 και Δευτέρα 13.5.2013, 15.00-18.00 στην αίθουσα 306.