Μεταπτυχιακά Προγράμματα, Παράταση Υποβολής Αιτήσεων και GMAT

15-05-13 web.xrh 0 comment

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως 21/6/2013

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ GMAT ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ: 30/6/2012