ΠΜΣ Νομικών, Εταιρική Διακυβέρνηση, Επαναληπτική διάλεξη

14-06-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι τη Τρίτη 9.7.2013 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 336 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Εταιρική Διακυβέρνηση» από τον Αναπλ. Καθηγητή Εμ. Τσιριτάκη.