ΠΜΣ Executive, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Eπαναληπτική διάλεξη

28-06-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι τη Πέμπτη 11.7.2013 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 108 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική διάλεξη στο πλαίσιο του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία» από τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο.