ΠΜΣ Executive, Πρόγραμμα επανεξετάσεων μαθημάτων β εξαμήνου

29-07-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη», ότι οι επανεξετάσεις των μαθημάτων του β εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
•    «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία», Πέμπτη 5.9.2013 και ώρα 18.00-21.00, αίθουσα 338
•    «Παράγωγα Αξιόγραφα», Σάββατο 7.9.2013 και ώρα 9.00-12.00, αίθουσα 336