ΠΜΣ Νομικών, Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης, Ακύρωση – Αναπλήρωση

30-09-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το μάθημα «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» με τον Καθηγητής κ. Α. Αντζουλάτο δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5.10.2013 και η αναπλήρωση του θα γίνει τη Πέμπτη 3.10.2013 και ώρα 18.00-21.00, για την αίθουσα θα ενημερωθείτε σε επόμενη ανακοίνωση.