ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος, Αλλαγή αίθουσας

14-10-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι η αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος «Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο θα είναι η 306.