ΠΜΣ Νομικών, Αλλαγή ώρας διδασκαλίας μαθημάτων 9.11.13

18-10-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το Σάββατο 9.11.2013 τα μαθήματα «Χρηματοοικονομική Διοικητική» και «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» θα πραγματοποιηθούν 8.00-11.00 και 11-14 αντίστοιχα στην ίδια αίθουσα