ΠΜΣ Νομικών, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Φροντιστηριακά μαθήματα

21-10-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική» από τον κ. Κ. Λαμπρινουδάκη. Συγκεκριμένα: 
 

1ο Φροντιστηριακό Μάθημα

 

Τρίτη 22.10.2013

19.00-21.00                               Εργαστήριο Η/Υ, Γραφείο 325

2ο Φροντιστηριακό Μάθημα

 

Τετάρτη 30.10.2013

19.00-21.00                               Εργαστήριο Η/Υ, Γραφείο 325

3ο Φροντιστηριακό Μάθημα

 

Τρίτη 10.12.2013

19.00-21.00                               Εργαστήριο Η/Υ, Γραφείο 325