ΠΜΣ Νομικών, “Οικονομικά για Νομικούς” και “Τραπεζικό Δίκαιο”, Ανακοίνωση Γραμματείας

29-10-13 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ «ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

 

 

Πειραιάς 29.10.2013

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Οικονομικά για Νομικούς» με τον Καθηγητή κ. Ν. Απέργη δεν θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 6.11.2013 και θα γίνει τη Παρασκευή 22.11.2013 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 002 και το μάθημα «Τραπεζικό Δίκαιο» με τον Καθηγητή κ. Χ. Χατζηεμμανουήλ δεν θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 22.11.2013 και η αναπλήρωσή του θα γίνει τη Πέμπτη 7.11.2013 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 204.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ