ΠΜΣ Νομικών, Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης, Αναπλήρωση

09-12-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι η αναπλήρωση του μαθήματος «Αρχές Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης» με τον Καθηγητή κ. Α. Αντζουλάτο θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 9.1.2014 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 202.