ΠΜΣ Executive, Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, Ακύρωση & Αναπλήρωση

11-12-13 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι τη Παρασκευή 13.12.2013 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Εμ. Τσιριτάκη και η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 9.1.2014 και ώρα 18.00-22.00 στην αίθουσα 336.