ΠΜΣ Executive, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Φροντιστηριακό μάθημα

17-01-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι τη Τετάρτη 19.2.2014 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 101 θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου» από τον Καθηγητή κ. Εμ. Τσιριτάκη.