ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Αναβολή διάλεξης

05-03-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι τη Τετάρτη 5.3.2014 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» με τον Καθηγητή κ. Ν. Πιττή.