ΠΜΣ Executive, Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, Επανεξέταση

24-03-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι τη Πέμπτη 3.4.2014 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 204 θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του μαθήματος «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων».