ΠΜΣ Νομικών, Αναπληρώσεις των μαθημάτων λόγω εκλογών

31-03-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι το Σάββατο 17.5.2014  και  Σάββατο 24.5.2014 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα «Ελεγκτική» και «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής», λόγω των δημοτικών εκλογών και  ευρωεκλογών, οι αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

•    Τρίτη 8.4.2014 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 105, Γρηγ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»

•    Δευτέρα 12.5.2014 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 105, Γρηγ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής»

•    Τρίτη 13.5.2014 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 105, Γρηγ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου «Ελεγκτική»

•    Τρίτη 20.5.2014 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 105, Γρηγ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου «Ελεγκτική»