ΠΜΣ Νομικών, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ακύρωση και Αναπλήρωση

16-04-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό Και Θεσμικό Πλαίσιο Των Αγορών Χρήματος Και Κεφαλαίου» ότι τη Πέμπτη 5.6.2014  δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Εταιρική Διακυβέρνηση» με τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Εμ. Τσιριτάκη και η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2.6.2014 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 335.