Χορηγίες EUROBANK

27-05-14 web.xrh 0 comment

 

Χορηγίες EUROBANK

 

 

Ενθαρρύνοντας την άμιλλα, την ακαδημαϊκή αριστεία και την προσπάθεια, η EUROBANK χορηγεί 3 υποτροφίες, 1.000€ εκάστη, σε  νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.