Μεταπτυχιακά, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

27-05-14 web.xrh 0 comment

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως 30 Ιουνίου 2014.

Α’ Κύκλος Συνεντεύξεων: 1 έως 10 Ιουνίου 2014

Β’ Κύκλος Συνεντεύξεων: 1 έως 10 Ιουλίου 2014

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: https://bankfin.unipi.gr/apply