ΠΜΣ Executive, Επανεξέταση Μαθημάτων Β’ Εξαμήνου

30-07-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ότι οι επανεξετάσεις των μαθημάτων του β εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • Δευτέρα 1.9.2014 και ώρα 18.21.00 στην αίθουσα 335 επανεξέταση του μαθήματος «Παράγωγα Αξιόγραφα»
  • Πέμπτη 11.9.2014 και ώρα 18.21.00 στην αίθουσα 108 επανεξέταση του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία»