ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Παράγωγα Αξιόγραφα, Φροντιστηριακά μαθήματα

25-08-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Παράγωγα Αξιόγραφα» από τον κ. Π. Σαμαρτζή. Συγκεκριμένα:

 

1ο Φροντιστηριακό Μάθημα

Πέμπτη 28.8.2014

18.00-21.00 Εργαστήριο Η/Υ, Γραφείο 325

2ο Φροντιστηριακό Μάθημα

Τετάρτη 3.9.2014

18.00-21.00 Εργαστήριο Η/Υ, Γραφείο 325