ΠΜΣ Executive, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Ακύρωση

05-09-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι τη Παρασκευή 5.9.2014 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» και η αναπλήρωση θα γίνει τη Τετάρτη 17.9.2014 και ώρα 18.00-20.00 στην αίθουσα 340 και τη Δευτέρα 29.9.2014 και ώρα 18.00-20.00.