ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Σεμινάριο Bloomberg

02-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους  μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι τη Πέμπτη 2.10.2014 στις 18.00-19.30 στο εργαστήριο Η/Υ (γραφείο 325) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση της βάσης δεδομένων Bloomberg από τον κ. Θ. Σύρμο.