ΠΜΣ Executive, Ποσοτικές Μέθοδοι, Ακύρωση

17-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι την Παρασκευή 17.10.2014 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι».