ΠΜΣ Executive, Σεμινάριο Bloomberg

17-10-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι την Παρασκευή 24.10.2014 στις 18.00-22.00 στο εργαστήριο Η/Υ (γραφείο 325) θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο για τη βάση δεδομένων Bloomberg από τον κ. Θ. Σύρμο.