ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Επαναληπτικό Μάθημα

26-11-14 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Τρίτη 13.1.2015 και ώρα 18.00-21.00 στην αίθουσα 337 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία».