ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία, Eπαναληπτικό μάθημα

02-02-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι την Πέμπτη 5.2.2015 και ώρα 16.00 – 18.00 στην αίθουσα 337 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία».