ΠΜΣ Executive, Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων, Ακύρωση & Αναπλήρωση

06-02-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη, ότι την Παρασκευή 6.2.2015  δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων» με τον Καθηγητή κ. Ν. Πιττή και η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9.2.2015 και ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα 108.