ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ, Φροντιστηριακά Μαθήματα

22-05-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ» από τον κ. Β. Μπαμπαλό. Συγκεκριμένα:

 

 

3ο Φροντιστηριακό Μάθημα

Σάββατο

30.5.2015

 

9.00-12.00 ΑΙΘ 338