ΠΜΣ Νομικών, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου, Αναπληρώσεις

26-05-15 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» ότι οι αναπληρώσεις του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικού Δικαίου» με την κα. Δ. Δοξάκη θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 8.6.2015, 18.00-21.00 στην αίθουσα 001 και την Τρίτη 9.6.2015, 18.00-21.00 στην αίθουσα 339.