Εκλογή εκπροσώπου, συμμετοχή στη Συνέλευση και στη ΓΣΕΣ του Τμήματος

21-10-15 web.xrh 0 comment

 

Πειραιάς, 20.10.2015

Α.Π. 15091

 

Προς τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και

Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17.00 στην Αιθ107 προκειμένου να εκλέξετε εκπροσώπους σας για συμμετοχή στη Συνέλευση και στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Η διαδικασία έχει ως εξής:

  

1.    Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής

2.    Υποβολή υποψηφιοτήτων

3.    Εκλογή ενός (1) εκπροσώπου για συμμετοχή στη Συνέλευση του Τμήματος

4.    Εκλογή δύο (2)εκπροσώπων  για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος

 

Υποψηφιότητα για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου γα συμμετοχή στη Συνέλευση του Τμήματος μπορούν να υποβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο πρώτο έτος φοίτησης και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους στο Τμήμα.

 

Υποψηφιότητα για την ανάδειξη δύο εκπροσώπων γα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος μπορούν να υποβάλουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στον ίδιο χώρο, με οσαδήποτε μέλη είναι παρόντα.

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος