Ορκωμοσίες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, ΧΡΗ – 22/12/2015

19-11-15 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                      

Καραολή & Δημητρίου 80

18534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τηλέφ : 210 4142000                                                                             

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Γίνεται γνωστό ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθεί  στην Αίθουσα Συνεδρίων ως ακολούθως

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

 

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

            10:00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική

          Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη & Διοικητική Κινδύνου

 

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

             12.00 Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

          στην Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων.

             14.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

 

 

 

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

10.00  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών    Συστημάτων

       12.00  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα

Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα

Κατεύθυνση : Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα

       14.00   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα

Κατεύθυνση : Ηλεκτρονική Μάθηση

 

 

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

         10.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική (Α-Λ)

         12.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική (Μ-Ω)

         14.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση της Υγείας

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015

 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 10.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

           Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού

    

 12.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη  (EMBA)

 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα

 

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

              14.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία (Α-Μι)

              16.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία  (Μπ-Ω)

 

 

 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015

 

                                                 Τμήμα Πληροφορικής

        10.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική

        12.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής

 

 

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

 

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

10.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο

          των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

            12.00 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

          Διοικητική

          Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για   στελέχη

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

             14.00  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

                

     Eγκρίνεται

               

 

Κοινοποίηση:

·         Πρύτανη

·         Αναπληρωτές Πρύτανη

·         Προέδρους Ακαδημαϊκών Τμημάτων

·         Γραμματέα Πανεπιστημίου

·         Διευθυντές Π.Μ.Σ

·         Προϊσταμένους Διευθύνσεων

·         Γραμματείς Ακαδημαϊκών Τμημάτων

·         Προϊσταμένους Τμημάτων