ΠΜΣ Νομικών, ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ”, ΤΕΤΑΡΤΗ 2.12.2015

02-12-15 web.xrh 0 comment

2/12/2015

H σημερινή διάλεξη του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοικητική» με τον κ. Κυριαζή θα πραγματοποιηθεί 18.00-21.00 στην αίθουσα 202 (κεντρικό κτίριο) και όχι στην Α2, ΚΕΠΠ, κτίριο επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη 122.