ΠΜΣ Exec, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, αναπλήρωση

23-12-15 web.xrh 0 comment

23/12/2015

ΠΜΣ Executive, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»  με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για Στελέχη ότι την Δευτέρα 18.1.2016 και ώρα 18.00-22.00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Οικονομικής Επιστήμης» με τον Καθηγητή κ. Ν. Πιττή.

Για την αίθουσα θα ενημερωθείτε με σχετικό email.