ΠΜΣ Executive, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

11-03-16 web.xrh 0 comment

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σχολή Χρηματοοικονομικής & Στατιστικής

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

Πειραιάς 29.1.2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη

Εισακτέοι ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015

Χρονοδιάγραμμα Διπλωματικών Εργασιών

  • 29 Φεβρουαρίου 2016: Αποστολή του τελικού κειμένου της διατριβής, σε ηλεκτρονική μορφή, στην Τριμελή Επιτροπή και στον Διευθυντή του Μ/Π
  • 16 Μαρτίου έως και 21 Μαρτίου 2016: Παρουσιάσεις των διατριβών (με χρήση Power Point)
  • 18 Απριλίου 2016:
    • Παράδοση του τελικού κειμένου της διατριβής στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (σε CD ROM και μορφή .pdf ή .doc). Η Βιβλιοθήκη θα χορηγήσει σχετική βεβαίωση
    • Προσκόμιση στην Γραμματεία της βεβαιώσεως, καθώς και της περιλήψεως της διπλωματικής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα
    • Αποστολή του τελικού κειμένου της διατριβής, σε ηλεκτρονική μορφή στην Γραμματεία.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επηρεάσει την ορκωμοσία των πτυχιούχων.

Από την Γραμματεία