ΠΜΣ Exec, αίθ εξετάσεων Πέμπτη 12.5.2016 & Πέμπτη 19.5.2016

22-04-16 web.xrh 0 comment

ΠΜΣ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ»

ΜΕ ΚΑΤΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ» ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Πειραιάς 22.4.2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη ότι αίθουσες των εξετάσεών είναι οι ακόλουθες :

Πέμπτη 12.5.2016

18:00-21:00

ΑΙΘ 202

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέμπτη 19.5.2016

18:00-21:00

ΑΙΘ 202

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ