Μεταπτυχιακά Προγράμματα – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

30-05-16 web.xrh 0 comment

30/5/2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος έως και Παρασκευή 17/6/2016.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

apply now


ΠΜΣ  «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»

&

ΠΜΣ «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο
των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου»