ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ

26-07-16 web.xrh 0 comment

26/7/2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» ότι το πρόγραμμα επανεξετάσεων των μαθημάτων του β εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής :

Δευτέρα 29.8.2016

18.00-21.00,  ΑΙΘ 337

«Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου»

Τετάρτη 31.8.2016

18.00-21.00, ΑΙΘ 106

«Παράγωγα Αξιόγραφα»

Πέμπτη 1.9.2016

18.00-21.00, ΑΙΘ 338

«Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ»

Παρασκευή 2.9.2016

15.00-18.00, ΑΙΘ 338

«Χρηματοοικονομική Οικονομετρία»

Σάββατο 3.9.2016

9.30-12.30, ΑΙΘ H/Y, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 325

«Τραπεζική Διοικητική»

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ