ΠΜΣ Exec, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

13-09-16 web.xrh 0 comment

13/9/2016

ΠΜΣ Executive, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 29.10.2016 & ΣΑΒΒΑΤΟ 5.11.2016

Ενημερώνουμε τους δευτεροετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κατεύθυνση στη «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» για στελέχη ότι:

  • τo Σάββατο 29.10.2016, 10.00-13.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος «Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων» και
  • το Σάββατο 5.11.2016, 10.00-13.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος  «Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων».

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ