ΠΜΣ EXEC, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

13-09-16 web.xrh 0 comment

13/9/2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΣΤΗ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ” ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ” ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 (ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ)

α/α

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

Θέμα  Διπλωματικής Εργασίας

Επιβλέπων  Καθηγητής

Τριμελής Επιτροπή

ΩΡΑ

1

ΜΠΑΪΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προσδιοριστικοί παράγοντες των διασυνοριακών τραπεζικών δανείων Καθηγητής Α. Αντζουλάτος Καθηγητής Α. Αντζουλάτος, Αναπλ. Καθηγητής Εμ.Τσιριτάκης, Επικ. Καθηγητής Δ. Βολιώτης 18:00

2

ΚΡΙΚΟΥ ΝΙΚΗ

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης. Διαφέρουν οι μεγάλες τράπεζες;

Καθηγητής Α. Αντζουλάτος

Καθηγητής Α. Αντζουλάτος, Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής, Λέκτορας Α. Μπότσαρη

18:15

3

ΣΑΛΕΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Determinants of the payment method in M&A deals

Λέκτορας Α. Μπότσαρη

Λέκτορας Α. Μπότσαρη, Καθηγητής Αντζουλάτος, Επικ. Καθηγητής Δ. Βολιώτης

18:30

4

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τιμολόγηση επιτοκίων τραπεζικών δανείων και κόστος κεφαλαίου τραπεζών με πρακτικές εφαρμογές

Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής

Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής, Καθηγητής Α. Αντζουλάτος, Αναπλ. Καθηγητής Εμ. Τσιριτάκης

18:45

5

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

Αποτίμηση εταιρείας JUMBO ΑΕΕ

Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής

Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής, Καθηγητής Γ. Διακογιάννης, Λέκτορας Α. Μπότσαρη

19:00

6

ΛΕΤΣΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Αξιολόγηση των τραπεζικών συγχωνεύσεων

Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής

Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής, Λέκτορας Α. Μπότσαρη, Καθηγητής Γ. Διακογιάννης

19:15

7

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Πρόβλεψη της μακροπρόθεσμης διακύμανσης των μετοχών με ημερήσια δεδομένα

Αναπλ. Καθηγητής              Ν. Κουρογένης

Αναπλ. Καθηγητής Ν. Κουρογένης, Καθηγητής Γ. Διακογιάννης, Καθηγητής Ν. Πιττής

19:30

8

ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δημιουργία δεικτών χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα

Αναπλ. Καθηγητής              Ν. Κουρογένης

Αναπλ. Καθηγητής Ν. Κουρογένης, Καθηγητής Γ. Διακογιάννης, Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής

19:45

9

ΣΚΑΛΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Long-run event-studies and the issue of overlapping and cross-sectional correlation in returns

Αναπλ. Καθηγητής              Ν. Κουρογένης

Αναπλ. Καθηγητής Ν. Κουρογένης, Αναπλ. Καθηγητής Εμ.Τσιριτάκης, Επικ. Καθηγητής Δ. Κυριαζής

20:00

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 (ΑΙΘ 325, Εργαστήριο Η/Υ)

α/α

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

Θέμα  Διπλωματικής Εργασίας

Επιβλέπων  Καθηγητής

Τριμελής Επιτροπή

ΩΡΑ

1

ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ

Αποτελεσματικότητα αμοιβαίων κεφαλαίων

Καθηγητής Γ. Διακογιάννης

Καθηγητής Γ. Διακογιάννης, Καθηγητής Ν. Πιττής, Αναπλ. Καθηγητής Εμ. Τσιριτάκης

17:00