ΠΜΣ Χρημ&Τραπ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”, Oρθή επανάληψη

18-11-16 web.xrh 0 comment

18/11/2016

Το επαναληπτικό μάθημα στα «Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική» με τον Λέκτορα κ. Ν. Εγγλέζο, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο εργαστήριο του Τμήματος, γραφείο 325, από τις 7:15μμ έως τις 9:00μμ (αντί του προγραμματισμένου 6:15μμ-8:00μμ).